HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzejné križovatky - propagačno-prezentačný materiál

Vydanie propagačno-prezentačného materiálu Múzeá a muzeálie, ktoré je plánovaným výstupom spoločného projektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, priamo nadväzuje na plošnú prezentáciu múzeí v Prievidzi a v Zlíne a svojou formou dopĺňa i rozširuje záber jej pôsobenia na cieľové skupiny.

Fotogaléria

2 fotografie