HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Projekt Múzejné križovatky 2 - katalóg k výstave

Keď Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v roku 2013 uspelo s projektom "Múzejné križovatky 2" v grantovej schéme Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov, jednou z plánovaných aktivít schváleného projektu sa stala realizácia výstavy zo zbierok Múzea regiónu Valašsko a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktorá prezentuje tradíciu výroby ohýbaného nábytku Thonet v oblasti Vsetínska a na hornej Nitre s inštaláciou v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Ako podpora výnimočného výstavného podujatia a jedinečný záznam textovej i obrazovej dokumentácie oboch historických zbierok zároveň s výstavou vychádza rovnomenný tlačový materiál vo forme katalógu k výstave.

Fotogaléria

2 fotografie