HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Projekt Múzejné križovatky 2 - propagačno-prezentačné materiály

Ďalšou aktivitou projektu Múzejné križovatky 2, realizovanom v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Fond mikroprojektov, je vydanie propagačno-prezentačné materiálu "Partneri v projekte Múzejné križovatky 2". Jednoduchá užívateľská tlačovina vo forme pohľadníc, navštíveniek/kalendárikov a spoločného obalu napĺňa účel propagácie a prezentácie oboch partnerských inštitúcií - Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Muzea regionu Valašsko.

Fotogaléria

7 fotografií