HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Projekt Múzejné križovatky - konferencia

V dňoch 21. - 23. septembra 2011 sa v Prievidzi a v niekoľkých ďalších lokalitách hornej Nitry uskutočnila jedna z hlavných aktivít spoločného projektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. Okrem blokov odborných príspevkov boli na programe trojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie Muzeálie ako súčasť kultúrneho dedičstva i exkurzia a workshop.

Fotogaléria

32 fotografií