HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Projekt Múzejné križovatky - koordinačné stretnutia

Jednou z aktivít spoločného projektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 sú aj koordinačné stretnutia realizačných tímov, konané v pravidelných intervaloch.

Fotogaléria

6 fotografií