HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Aktuality

Aktuálne informácie o dianí a podujatiach v múzeu:

8.11.2013
Počiatky Prievidze očami detí

Fantázia nedospelej mysle v sprievodnej aktivite Roka výročí mesta Prievidza.

29.9.2013
Kamenný herbár v Spišskej Novej Vsi

Fosílie listov drevín z treťohorného hornonitrianskeho pralesa v porovnaní s ich žijúcimi príbuznými druhmi.

4.9.2013
Ohliadnutie za Prázdninovými stredami

Skončili veľké prázdniny a s nimi i tradičný cyklus tvorivých dielní pre školákov v rámci podujatia Prázdninové stredy v múzeu 2013.

4.9.2013
Z dejín mesta Prievidza

Súťaž pre čitateľov regionálneho periodika MY Hornonitrianske noviny k dôležitým medzníkom v historickom dianí mesta Prievidza.

7.8.2013
Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre školákov a študentov každú stredu počas letných prázdnin.

26.4.2013
Vlakom za poznaním kraja

V múzeu sa súťažilo zo znalostí o minulosti i súčasnosti obcí Handlovskej doliny.

20.2.2013
Ocenení múzejníci

Na slávnostnom večere Kultúra 2012 získali hornonitrianski múzejníci tri ocenenia.

5.2.2013
Cena mesta

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi dostalo ocenenie pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza.

8.1.2013
V roku 2013 pre vás pripravujeme

Krátky pohľad na podujatia pripravované Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v roku 2013.

8.1.2013
Otváracie hodiny múzea v roku 2013

Múzeum v nedeľu pre širokú verejnosť zatvorené.