HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

A bola prespávačka...

Nápad otestovať znalosti detí na prvom stupni základných škôl v otázkach múzea, múzejníctva i poslania pamäťovej a fondovej inštitúcie muzeálneho typu v spoločnosti skrsol v priebehu minulého kalendárneho roku. Istota, že najmladšia generácia aspoň tuší, čo múzeum je či nie je, respektíve príprava niekoľkých jej zástupcov na budúci život, ktorého by múzeum bolo neoddeliteľnou súčasťou, však neboli jedinou pohnútkou. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa takmer od začiatku (rok 2005) špeciálnym programom zapája do celoeurópskeho projektu Noc múzeí, všetky aktivity však dosiaľ mali vždycky skôr charakter neskorého večera, žiadne pozdné hodiny, nočné prehliadky a podobne. Nečudo, že niektorí múzejníci túžili prežiť, hoci aj v oklieštenom počte, skutočnú noc v múzeu.

 Odovzdávanie diplomov a skladanie sľubu noclažníka Diplom dostali všetci

Na začiatku januára 2023 múzeum vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému Múzeum očami detí, hlavnou cenou mal byť nevšedný zážitok pre celú triedu - májová noc strávená v múzeu! Predstava, ktorej pred niekoľkými mesiacmi takmer nikto z múzejníkov neveril, sa stávala skutočnosťou. Najskôr nasledovalo vytipovanie a oslovenie vhodných subjektov - budúcich sponzorov, začal sa črtať program, prišli prvé výtvarné práce, predstavy sa postupne konkretizovali. Do súťaže sa napokon zapojilo 10 tried z troch škôl. Výber bol mimoriadne ťažký - pred porotou ležala hŕba prekvapivo výnimočnej, krásnej a úprimnej detskej tvorby. Čo práca, to originál, čo nápad, to priehrštie možností, ako vnímať múzeum.

Ingrediencie pokladu Útroby hasičského auta 

Víťazi boli známi, ceny udelené, nadišiel deň D. Správny čas a správne miesto uznať odvahu autorky idey Mirky a jej dvoch pomocníčok Livky a Zitky). Ani tá im však nebola nič platná, deti hneď po príchode zotreli odhodlanie z tvárí múzejníčok, ba priam šokovali, keď sa okamžite vrhli do pripravených peleštekov. Nie však preto, že by boli unavené, lenivé či privyknuté na prílišný komfort, chceli len otestovať, či sú podmienky dostatočne bojové a či ich výcvik bude postačovať. V nasledovnej chvíli už pred múzejníčkami stáli všetci pripravení na niečo nové a nepoznané.

 Skupinové foto pre historickým hasičským vozidlom

Noc v múzeu ako taká prepukla o 17. hodine, program začal o pár desiatok minút neskôr. K dobrodružnému zážitku prispel i Ján Baran s historickým zásahovým vozidlom z Dobrovoľného hasičského zboru BOZPO Prievidza - radosť z rozprávania o skutočne hrdinských činoch mala určite nielen chlapčenská časť osadenstva. Deti si dokonca mohli vyskúšať i "pohodlie" interiéru, čo sa za celý život nepodarí len tak hocikomu.

 Numizmatika - pomocná veda historická

Ako druhá na programe dňa, teda vlastne večera, bola prezentácia ich rovesníka Deniska Petrócziho, azda najmladšieho zanieteného numizmatika na hornej Nitre, ktorý oduševnene porozprával o tomto nadmieru zaujímavom zberateľskom koníčku.

Priebežné dopĺňanie síl zabezpečili i sponzori Mňam mňam... Slovo má hosť zo zvieracej ríše

Nevšedný záujem vzbudili aj ďalší hostia - prievidzskí policajti z Policajného zboru v Trenčíne aj s kynologičkou (tá prišla dokonca so štyrmi krásnymi "havkáčmi"!), tak malí "energetici" spoznali ďalších hrdinov, ktorí každý deň bdejú nad ich bezpečnosťou.

Policajná kynológia a jej triky V mene zákona ... merajú pri Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi...

Pri tak nabitom programe bolo treba načerpať energiu - malí školáci, starostlivé učiteľky a múzejníčky zahnali hlad i vďaka sponzorovi Pekáreň DUKE s. r. o.

 Večera!Odchod na misiu

Len čo čas pokročil, bolo treba splniť misiu, na ktorú bol špeciálne vybratý kolektív 4. A zo Základnej školy, Ulica energetikov 39, Prievidza. Cestu do múzejných depozitárov totiž veľmi dobre poznajú - každý deň počas školského roka chodievajú popri nej pred i po vyučovaní. Našťastie, škola nebola tentoraz ich cieľom, veď bol predsa piatok! Po privítaní kustódkou Ivetkou a kurátorkou Dominikou dostali deti príležitosť navštíviť depozitár archeológie a na vlastné oči vidieť zub mamuta i ohmatkať kópiu Venuše - hlinenej sošky ženy zo štvrtého tisícročia pred naším letopočtom.

Cesta na detašové múzejné pracovisko Boleli aj mamutov zuby?

Po presune z depozitárov späť do sídla múzea nocľažníkov čakalo však aj trochu odborného výkladu. Cez lektorovanú prezentáciu si upevnili znalosti a získali nové informácie o tom, čo je múzeum, ako funguje, na akých pracovníkov deti počas návštevy môžu naďabiť. Následne ich čakala nočná hra. Na výstave k jubileu dobrovoľného hasičstva v okrese Prievidza a v priestoroch stálej expozície (ktorú, mimochodom, videli malí štvrtáci ako úplne poslední) preukázali svoju smelosť, vyburcované "aktuálnym vývojom" v múzeu, nasadili "čelovky" a dali sa do urputného pátrania. Po tme. Ani polnoc ich neodradila od hľadania pokladu. A uspeli! Múzejná truhlica plná drobných prekvapení im za to právom patrí. Za všetky tie poklady vďaka Levmilk - Levické mliekarne, a.s., Daffer - Dobré papiernictvo i Ľube Lomnickej za medovníky.

 Nočná hra začínaPátranie v expozícii

A ďalej už len "pár vtipných príhod z natáčania" a definitívna večierka. Nastala prvá skutočná hornonitrianska noc v múzeu. Z príjemne tvrdého spánku v priestoroch nasiaknutých príbehmi predmetov i osudmi ľudí prebudil "múzejnú bandu" až ranný budíček.

Našli sme... ... múzejný poklad! Pelešteky

Vďaka, že ste boli v múzeu, vďaka, že doň opäť zavítate. Dovidenia!

 

Spracovali: Mgr. Miroslava Kováčová, Jozef Pekár, Mgr. Zita Radosová

 

DHZ BOZPO Prievidza Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Pekáreň DUKE s. r. o. Levmilk - Levické mliekarne, a.s. Daffer - Dobré papiernictvo Ľuba Lomnická Medovníčky

Fotogaléria

29 fotografií