HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Banským chodníčkom

Jarná prechádzka po Náučnom banskom turistickom chodníku z Novák do Lehoty pod Vtáčnikom a späť rozhýbala zlenivelé telo a všestranne poučila ducha.

 • Putovanie náučným chodníkom sa začína v samom centre Novák v parčíku vedľa mestského úradu.

 • Pred vstupom do lesa zo strany Novák vzbudili náš záujem ruiny barokovej Kaplnky sv. Barbory, postavenej šľachtickým rodom Majténiovcov v druhej polovici 17. storočia.

 • Pomerne dlhú cestu dubovým lesom nám skrášľovali všade prítomné belostné kvety lipkavca marinkového/marinky voňavej (Galium odoratum).

 • Pri východe z lesa sa nám naskytol aj takýto pohľad na pohorie Vtáčnik a Lehotu pod ním.

 • Lokalitu povrchovej ťažby uhlia, kvôli ktorej bola koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia zrovnaná so zemou veľká časť obce Lehota pod Vtáčnikom v časti Veľká Lehota, dnes prezrádza už len zvyšok močiara na dne niekdajšieho uhoľného lomu.

 • Cestu sme si ďalej mierne skrátili a ozvláštnili za lomom doľava po asfaltke cez lúky povedľa starého cintorína dediny Veľká Lehota, ktorej spojením so susednou Malou Lehotou vznikla v roku 1960 súčasná obec Lehota pod Vtáčnikom.

 • Ďalším kultúrnym spestrením zelenej trasy našej odbočky bola prícestná Kaplnka sv. Jána Nepomuckého.

 • Náučný chodník ďalej prechádza poddolovaným územím niekdajšej Bane Mládež, ktorého prepadávaním do opustených banských chodieb vznikajú na viacerých miestach močiare.

 • Močiar sa smerom k Novákom pozvoľna zmenil na lužný les.

 • Za mokraďou náučný chodník z ľavej strany ohraničuje hlušinová halda, ktorá za 70 rokov fungovania nováckej Bane Mládež narástla do objemu okolo 1,5 milióna metrov kubických.

 • Jarou prebudená príroda nám do cesty namiesto medveďov postavila napríklad dva druhy chrobákov z rodiny fuzáčov - čierneho (Dorcadion aethiops) a vrbového (Lamia textor) na fotografii, ktoré v detaile vyzerajú nemenej hrozivo.

 • Pekné spojenie rodinného domu s viničom hroznorodým v Novákoch možno predznamenáva znovuzrodenie vinohradníctva na hornom Ponitrí.

 • Na záver sme si v Novákoch vychutnali oddych v nedávno vynovenom priestranstve okolo Kostola sv. Mikuláša v Novákoch.

 • Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša v Novákoch má románske základy z 12. storočia a klasicistický šat z 18. storočia. V popredí renovovaný barokový mariánsky stĺp z roku 1716.

Fotoreportáž pripravil: PhDr. Ján Vingárik