HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Bohatstvo storočí v Zlíne

V dňoch 1. septembra 2011 až 22. januára 2012 je v priestoroch malej výstavnej sály Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne sprístupnená repríza výstavného podujatia Bohatstvo storočí. Autorka Mgr. Anna Čechová doň zakomponovala súbor mincí a papierových platidiel habsburskej monarchie z rokov 1526 - 1918, ktorý je najrozsiahlejšou zbierkou numizmatického fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Vystavené mince a platidlá, ktorými sa platilo i na území dnešného Slovenska a Česka, dopĺňajú textová a obrazová zložka.

 


Pozvánka


Fotogaléria

12 fotografií