HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Človek a krajina v minulosti po šiestykrát

Kysucké múzeum v Čadci, Oddelenie geo a montánneho turizmu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Sekcia pre environmentálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a Národné osvetové centrum v Bratislave sa podieľajú na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Človek a krajina v minulosti VI. (Environmentálne dejiny krajiny).

Počas dvoch dní 19. a 20. novembra 2019 v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci odznejú aktuálne výsledky skúmania v oblasti environmentálnych dejín z autorského pera popredných odborníkov zo Slovenska a z Českej republiky.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi bude mať na podujatí zastúpenie v osobe PhDr. Jána Vingárika, ktorý prednesie príspevok Novoobjavená veduta ako prameň k výskumu kultúrnej krajiny Prievidzskej kotliny v prvej polovici 19. storočia.

Konferencia Človek a krajina v minulosti VI. (Environmentálne dejiny krajiny) sa uskutoční pod záštitou dekana Fakulty BERG TU v Košiciach prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.