HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Čriepky z histórie Diviak nad Nitricou

Pred 710 rokmi, v roku 1312, sa ako Bana Inferior (Dolná Baňa) prvýkrát písomne spomínajú Banky. V čase listinného záznamu, čo potvrdzuje aj názov, bola dnešná časť obce baníckou osadou s baňou na zlato. Iné indície súvisiace so vznikom názvu však napovedajú, že pôvodný názov obce bol Buchkfalva (Bukova Ves) a keď v 13. storočí pripadla Bánovi, meno sa mohlo zmeniť podľa majiteľa. Somorova Ves si pripomína 690. výročie prvej písomnej zmienky z roku 1332. O sto rokov mladším prvým zápisom z roku 1432 vstúpila do písomných dejín pôvodne zemepanská obec Besnákova Ves. Táto dnes už neoficiálna časť obce mala v prvej polovici 18. storočia postavený barokový kostol, no už v roku 1811 bol zbúraný. Z architektúry neostali ani zvyšky po základoch, v polovici 20. storočia ešte boli badateľné stopy priľahlého cintorína. Z kostola sa vraj zachovalo sedem sôch, ktoré sa stali súčasťou farského Kostola všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou.

Kaplnka Panny Márie v Ješkovej Vsi, 1922Kaplnka v Ješkovej Vsi

Okrem častí obce nedávno oslavovala 680. jubileum aj škola. Zápisom o farskej škole z roku 1342 sa z inštitúcie v Diviakoch nad Nitricou stala najstaršia doložená vidiecka škola na Slovensku.

K najvýznamnejším a najpôsobivejším stavebným a výtvarným objektom v obci prináležia sakrálne stavby a plastiky. Dominanta obce, neskororománsky Kostol všetkých svätých, je podľa informácií Kazimíra Divékyho prvýkrát spomínaný v roku 1232, teda už pred 790 rokmi, čím sa radí medzi najstaršie chrámy v hornonitrianskom regióne.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Bankách, 1931Zvon v kaplnke v Bankách

Storočnicu slávi Kaplnka Panny Márie v Ješkovej Vsi, postavená po skončení prvej svetovej vojny. Zvon v jej podkroví pravdepodobne pochádza zo zaniknutej zvonice v lokalite. Z troch kaplniek v Diviakoch nad Nitricou, postavených v 20. storočí, je táto najmenšia, no najstaršia. Ďalšie dve sú v iných častiach. V Bankách sa nachádza Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1931 a z roku 1940 je v Mačove Kaplnka sv. Jozefa. I tieto majú vo vežičkách zvony - v Bankách z roku 1804 a v Mačove o rok starší, pričom umiestnenie kaplnky zadpovedá polohe jej predchádzajúcej zvonice. Interiérové zariadenie všetkých kaplniek zodpovedá predajnému artiklu, avšak Kaplnku sv. Jozefa dotvárajú originálne detaily.

Kaplnka sv. Jozefa v Mačove, 1940Interiér kaplnky v Mačove

Okrem krížov a sôch v areáli kostola je ďalších päť v rôznych častiach obce. K najstarším patrí kamenná socha Bolestnej Panny Márie. Latinský nápis na jej podstavci hovorí, že v roku 1765 bola umiestnená tam, kde stála v roku 1342. Text môže vyvolať dojem, že socha má 680 rokov, jej tvaroslovie však napovedá, že pravdepodobne nová plastika v roku 1765 nahradila pôvodnú z roku 1342 a bola umiestnená na jej mieste. Ďalšie roky na podstavci 1870 a 1904 dokladajú reštaurátorské zásahy. Originál sochy z roku 1342 venovali kostolu spolu s pozemkami Egídius a Peter Diviackovci, o čom svedčí kópia darovacej listiny z roku 1831 v diviackej kánonickej vizitácii.

Kamenná socha Bolestnej Panny Márie, pravdepodobne 1765

 

Spracovala: Mgr. Jaroslava Kupčoková