HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ďalšia novinka v župnom múzeu na hornej Nitre

Zbierkové fondy Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré patrí k trom múzejným ustanovizniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, tvorí viac ako štvrť milióna predmetov a z nich mnohé patria k unikátom európskeho i celosvetového významu. Sťahovanie a nevhodné priestorové zázemie s vlhkým i prašným prostredím v predchádzajúcich rokoch sa podpísalo na celkovom stave spravovaných muzeálií. Snahou súčasných zamestnancov múzea je vytváranie stabilnejších podmienok na uloženie a ich ochranu aj prostredníctvom samostatných projektov. Získanie dotácie v grantovom programe Fondu na podporu umenia pre projekt Muzeálie - ochrana a bezpečnosť vo výške 7000,- € umožnilo komplexnejšiu ochranu spravovaných zbierok. Obstaranie obalov viacerých druhov a rôznych rozmerov z nekyslého materiálu s príslušnými a najmä neagresívnymi zložkami i zadováženie špeciálneho archívneho papiera nahradilo staré, vlhkosťou a opakovanými sťahovaniami poškodené škatule, ktoré výrazne zhoršovali mikroklimatické podmienky uloženia zbierok. Herbárové položky v botanickom fonde, ženské sukne - šorce - vo fonde dokladov tradičnej kultúry i tlačoviny z knižničného fondu tak dostali "nový šat", čo sa nepochybne odrazí aj na ich stave. Nová obalová technika umožnila aj prehľadnejšie uloženie, čím sa dosiahla aj lepšia manipulácia s jednotlivými zbierkovými predmetmi.

Vynovený depozitár botanického fondu aj s novým obalovým materiálom Balenie ženských sukní - šorcov do nových škatúľ

Jeden projekt však nevyriešil komplexne depozitárne podmienky pre uloženie muzeálií z fondov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Úloha spojená so zabezpečením komplexnej ochrany a uplatňovanie nových trendov prinášajúcich efekt, ostáva stále, čoho sú si vedomí aj samotní zamestnanci. Pomalými, ale účinnými krokmi hľadajú a nachádzajú riešenie aj s nemalým prispením Fondu na podporu umenia pre zlepšenie celkového stavu múzejných zbierok, v ktorých trvale rezonuje pamäť predchádzajúcich generácií.

 

Prievidza september 2019

 

-iga-