HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Deň Zeme online

Aj na tohtoročný 22. apríl pripadá Deň Zeme, zároveň naň bola zvolaná trojdňová celosvetová klimatická konferencia. Viaceré slovenské múzeá pripravujú na tento deň tematické podujatia pre verejnosť. Vo štvrtok 22. apríla 2021, v Deň Zeme ju na svojich webových sídlach uverejnia: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (Liptovský Mikuláš), Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Lesnícke a drevárske múzeum (Zvolen), Vihorlatské múzeum v Humennom, na facebookovej stránke sa bude prezentovať Východoslovenské múzeum v Košiciach, i ďalšie. Informácie o podujatí Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi prinesie múzejné webové sídlo a sociálne siete.

Súčasťou Dňa Zeme je i sprievodná aktivita, ktorej koordinátorom je portál environmentálnej výchovy EWOBOX. Zapojiť sa môže každý, stačí navštíviť múzejné podujatia online, "čo zaujímavé tam nájdeš, zdieľaj cez svoj FB, alebo sa registruj na portáli environmentálnej výchovy EWOBOX a zverejni svoje objavy vo vlastnom článku či videu. A čo ak nie si bádateľský typ? Obdaruj Zem eko-piesňou, básňou, rytmizáciou či divadlom, natoč to na video a zdieľaj na FB alebo na EWOBOX."

Inšpirácie, kontakt a informácie k projektu: daniela.hron@gmail.com, EWOBOX, telefón: 0951 215 840.

Pridaj sa, UZEMNI NUDU, OSLÁV DEŇ ZEME!

 


Plagát k aktivite


Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie (prezentácia)


Tvorba účastníkov akcie Deň Zeme online 2021