HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Deň Zeme s hornonitrianskymi múzejníkmi

Deň Zeme s hornonitrianskymi múzejníkmi

Ekologicky motivovaný sviatok Deň Zeme, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a podnecuje k diskusii o možnostiach záchrany modrej planéty, si každoročne pripomíname 22. apríla. Oslavy na celom svete sú spojené s informačnými a vzdelávacími akciami, zameranými na propagáciu a podporu ochrany životného prostredia.

Myšlienka oslavovať Deň Zeme sa zrodila v roku 1969 v hlave mierového aktivistu Johna McConnella. Svoju ideu predstavil na konferencii UNESCO konanej v americkom San Franciscu. Pôvodne navrhovaný dátum sviatku Zeme - 21. marec, deň jarnej rovnodennosti, bol nakoniec ustanovený až na 22. apríl. Po prvýkrát sa Deň Zeme, ktorého iniciátorom bol environmentálny aktivista a senátor Gaylord Nelson, oslavoval v roku 1970 len v Spojených štátoch amerických. Zapojilo sa doň až 20 miliónov mladých Američanov. V roku 1971 záštitu nad celosvetovým podujatím prevzala mimovládna organizácia Earth Day Network (EDN). Ďalšie krajiny sveta, vrátene bývalého Československa, podporili myšlienku osláv až o niekoľko rokov neskôr, v roku 1990. Deň Zeme sa postupne stal najväčším ľudským sviatkom sveta.

Hlavnou ideou Dňa Zeme je spoločné úsilie všetkých ľudí sveta na záchranu modrej planéty. V súčasnosti je situácia veľmi vážna. So zrýchleným rastom populácie a s ním súvisiacou spotrebou, od ktorej sa odvíja väčšina antropogénnej činnosti, ľudstvo približne v polovici 20. storočia vstúpilo do novej geologickej doby nazvanej antropocén. Nadmerné využívanie planéty v dôsledku ľudských aktivít, akými sú drastická ťažba prírodných zdrojov, priemysel, urbanizácia, poľnohospodárstvo, neregulovaný lov, odlesňovanie a iné činnosti, súvisia so znečisťovaním životného prostredia, globálnymi klimatickými zmenami, okysľovaním oceánov a inými javmi. Tieto faktory sú dôvodom, že v súčasnosti hynú prírodné druhy fauny a flóry sto až tisíckrát rýchlejšie ako je prirodzená úroveň strát počas evolúcie. Moderná civilizácia sa takýmto bezohľadným drancovaním a devastáciou zemského povrchu natrvalo zapisuje do 4,6 miliardy rokov starej histórie Zeme. Mementom pre celé ľudstvo by mal byť fakt, že za posledných 500 miliónov rokov zažila modrá planéta päť masívnych vĺn vymierania organizmov a teraz je na spadnutie vlna šiesta. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o proces, ktorý je už v plnom prúde a nedá sa zastaviť, iba spomaliť okamžitou aktívnou ochranou Zeme.

Celosvetová výzva tohtoročného Dňa Zeme nesie názov Investuj do našej planéty. Cieľom kampane roku 2022 je motivovať jednotlivcov i organizácie nielen k zamysleniu, ale i k činom vedúcim k záchrane výrazne zdevastovanej prírody modrej planéty.

Deň Zeme nám všetkým poskytuje možnosť upriamiť pozornosť na našu planétu aspoň jeden deň v roku. Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi je vhodnou príležitosťou na uskutočnenie interaktívnych podujatí, ktorými si tento významný sviatok chceme pripomenúť spoločne s návštevníkmi. K svetovému dňu planéty pripravujeme rozprávania, tvorivé dielne a ďalšie zážitkové aktivity, určené rôznym vekovým kategóriám, smerované k ochrane prírody a životného prostredia. Zaujímavými podujatiami sa aj my pripájame k festivalom, pochodom a mnohým ekologicky prospešným činnostiam, realizovaným k Dňu Zeme inštitúciami na celom svete.

Pridajte sa aj vy k oslavám sviatku Zeme, pretože každý z nás môže prispieť k záchrane kúska modrej planéty, na ktorom žije. V súčasnosti záleží len na tom, ako sa svojim správaním a konaním pričiníme na zachovaní modrej planéty pre nás, pre naše deti. A nezabúdajme na to, že každý deň môže byť Dňom Zeme.

 

Spracovala: Ing. Katarína Keratová

 

Viac informácií k múzejným aktivitám.