HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Fond na podporu umenia 2016

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi podalo v roku 2016 štyri žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Podporené boli tri projekty: projekt Akvizícia súboru papierových betlehemov a Akvizícia zbierky tradičného odevu v programe 6.2.3 Akvizícia múzeí a galérií a projekt Systematická akvizícia - záruka kvalitných knižničných služieb v programe 6.1.3 Akvizícia knižníc.

 

Logo Fondu na podporu umenia