HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Fond na podporu umenia 2017

V roku 2017 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi podalo štyri žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Podporené boli štyri projekty: projekt Akvizícia predmetov prievidzskej rodiny a projekt ART DECO DO MÚZEA v podprograme 5.2.2 Akvizícia múzeí, projekt Zbierkový predmet - základ múzea v podprograme 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov a projekt Zvyšovanie odborného kreditu systematickou akvizíciou knižných titulov v podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc.

 

Logo Fondu na podporu umenia