HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Fond na podporu umenia 2023

Po ročnej absencii Hornonitrianske múzeum v Prievidzi nadviazalo na predchádzajúcu kontinuálnu projektovú činnosť novou aktivitou.

Podaním žiadosti o dotáciu v aktuálnej štruktúre podpory Fondu na podporu umenia (program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc) múzeum na sklonku februára 2023 zareagovalo na Výzvu č. 8/2023.

Žiadosť Akvizícia odborných publikácií do fondu múzejnej knižnice 2023 bola podporená sumou 1 000€!