HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Fond na podporu umenia 2023

Po ročnej absencii Hornonitrianske múzeum v Prievidzi nadviazalo na predchádzajúcu kontinuálnu projektovú činnosť novou aktivitou.

Podaním žiadosti o dotáciu v aktuálnej štruktúre podpory Fondu na podporu umenia (program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc) múzeum na sklonku februára 2023 zareagovalo na Výzvu č. 8/2023.

Žiadosť Akvizícia odborných publikácií do fondu múzejnej knižnice 2023 bola podporená sumou 1 000 €!

 

Polročné čakanie na Výzvu č. 9/2023 múzeum vyplnilo prípravou dvoch žiadostí o podporu v rámci podprogramu 5.2.2 Akvizícia múzeí, ktoré podľa harmonogramu podalo v úvode septembra 2023. Úspešnejšia z nich bola v závere októbra komisiou podporená a projekt Akvizícia latinského rukopisného kalendára z roku 1815 získal na svoju reailizaciu 1 200 eur.