HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Horná Nitra v geologickom období treťohôr

Horná Nitra v geologickom období treťohôr

Prichádza letné obdobie a s ním už piaty ročník série článkov so súťažou, pripravenou Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a týždenníkom MY Hornonitrianske noviny. Toto leto odborní pracovníci múzea venujú príspevky treťohornej flóre, ktorá sa stala základom ložísk hnedého uhlia na hornej Nitre. Súťaž prebehne v deviatich kolách. Každý týždeň bude v článku ukrytá odpoveď na pripojenú súťažnú otázku. Príspevky a úlohy budú duplicitne uverejňované aj na webovej stránke múzea a na informačnom portáli Naša Prievidza.

Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, podmienkou bude správna odpoveď na otázku, doručená do desiatich dní písomnou cestou na adresu redakcie spolu s kupónom príslušného kola. Správne odpovede sa zaradia do zlosovania a z každého kola vylosovaný výherca získa vecné ceny. Mená výhercov uverejnení periodikum My Hornonitrianske noviny dve čísla po kole s otázkou.

Letná súťaž skončí spolu s prázdninami a posledný augustový týždeň bude uverejnený záverečný článok. Až do 7. septembra 2017 budú očakávané odpovede finálneho kola, ktorého vyhodnotenie bude uverejnené 11. septembra 2017. Výhry odovzdá riaditeľka múzea.

 

Úvod do súťaže: Horná Nitra v geologickom období treťohôr

1. súťažné kolo: Európa v miocénnom období treťohôr

2. súťažné kolo: Premeny a zachovanie rastlín

3. súťažné kolo: O výskumoch miocénnej flóry

4. súťažné kolo: Horná Nitra v miocénom období treťohôr

5. súťažné kolo: Miocénne biotopy krajiny: Spoločenstvo vodné a močiarne

6. súťažné kolo: Miocénne biotopy krajiny: Rašelinotvorný močiarny les

7. súťažné kolo: Miocénne biotopy krajiny: Spoločenstvo lužných lesov ; Spoločenstvo mezofilných lesov

8. súťažné kolo: Miocénne biotopy krajiny: Spoločenstvo lesných svahov

9. súťažné kolo: Vývoj a charakter uhoľných ložísk

 

Výhercom 1. kola súťaže je Milan Lomnický z Prievidze.

Výherkyňou 2. kola súťaže je Mária Košianová z Čerenian.

Výherkyňou 3. kola súťaže je Mária Némethová z Prievidze.

Výhercom 4. kola súťaže je Milan Kurnas z Lehoty pod Vtáčnikom.

Výherkyňou 5. kola súťaže je Gabriela Hudcová z Prievidze.

Výherkyňou 6. kola súťaže je M. Sabolová z Prievidze.

Výherkyňou 7. kola súťaže je Evka Nemethová z Prievidze.

Výherkyňou 8. kola súťaže je Editka Ertlová z Prievidze.

Výhercom 9. kola súťaže je František Trungel ml. z Prievidze.

 

Víťazom prajeme mnoho zdaru, blaha a krásnych dní!