HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Horná Nitra v období druhej svetovej vojny

Prichádza letné obdobie a s ním už tretí ročník série článkov so súťažou, ktorú pripravuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pre čitateľov regionálneho týždenníka MY Hornonitrianske noviny. Toto leto odborní pracovníci múzea venujú príspevky sedemdesiatemu výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Súťaž prebehne vo ôsmich kolách od 27. tohtoročného čísla MY Hornonitrianske noviny. Do konca prázdnin každý týždeň vyjde článok, v ktorom nájdete odpoveď na pripojenú súťažnú otázku. Príspevky a úlohy duplicitne uverejňujeme aj na webovej stránke múzea.

Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, podmienkou je správna odpoveď na otázku doručená na adresu redakcie písomnou cestou aj s kupónom príslušného kola do piatka obeda v týždni, keď bola uverejená. Spomedzi pisateľov správnych odpovedí bude z každého kola vylosovaný jeden výherca, ktorý získa knižnú cenu. Mená výhercov budú uverejnené vždy v nasledujúcom čísle s novým článkom a novou otázkou.

Spolu s prázdninami skončí aj naša súťaž a v posledný augustový deň bude uverejnený záverečný článok. Vyhodnotenie odpovedí finálneho kola bude možné nájsť v čísle zo 7. septembra 2015. Všetky výhry budú odovzdané v redakcii regionálneho týždenníka MY Hornonitrianske noviny.

 

Úvod do súťaže: Horná Nitra v období druhej svetovej vojny

1. súťažné kolo: Prosperujúce podniky na hornej Nitre počas druhej svetovej vojny

2. súťažné kolo: Mena počas druhej svetovej vojny

3. súťažné kolo: Veliteľská škola Hlinkovej gardy v Bojniciach

4. súťažné kolo: Židovský koncentračný a pracovný tábor v Novákoch

5. súťažné kolo: Región hornej Nitry počas SNP

6. súťažné kolo: Udalosti z Cigľa

7. súťažné kolo: Bombardovanie na hornej Nitre

8. súťažné kolo: Druhá svetová vojna a hornonitrianski Nemci

 

Výhercom 1. kola súťaže je Róbert Švec z Prievidze.

Výhercom 2. kola súťaže je Andrej Prievalský z Bojníc.

Výhercom 3. kola súťaže je Stanislav Šimorka z Nitrianskych Sučian.

Výhercom 4. kola súťaže je Juraj Prievalský z Bojníc.

Výhercom 5. kola súťaže je Ján Kučera z Prievidze.

Výhercom 6. kola súťaže je Dominik Gašparovič z Lehoty pod Vtáčnikom.

Výherkyňou 7. kola súťaže je Eva Némethová z Prievidze.

Výherkyňou posledného 8. kola súťaže je Mária Líšková z Nitrice.

 

Všetkým výhercom i súťažiacim želáme mnoho zdaru!