HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Horná Nitra v období prvej svetovej vojny

Horná Nitra v období prvej svetovej vojny

Tak ako vlani, aj v roku 2014 pripravuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pre čitateľov týždenníka MY Hornonitrianske noviny na letné obdobie sériu ôsmich článkov, venovaných stému výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny, spojených so súťažou. Do konca prázdnin každý týždeň vyjde článok, v ktorom nájdete odpoveď na pripojenú súťažnú otázku. Príspevky a úlohy duplicitne uverejňujeme aj na webovej stránke múzea.

Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, podmienkou je správna odpoveď na otázku doručená písomnou cestou aj s kupónom príslušného kola do desiatich dní na adresu redakcie. Spomedzi pisateľov správnych odpovedí bude z každého kola vylosovaný jeden výherca, získavajúci vecné ceny. Mená výhercov budú uverejnené dve čísla po kole s otázkou.

 

Úvod do súťaže: Horná Nitra v období prvej svetovej vojny

1. súťažné kolo: Hospodárstvo hornej Nitry v čase 1. svetovej vojny

2. súťažné kolo: Vývoj meny v Rakúsko-Uhorsku počas 1. svetovej vojny

3. súťažné kolo: Poľná pošta

4. súťažné kolo: Poľná pošta v zbierkach múzea

5. súťažné kolo: Československý odboj a poľná pošta légií

6. súťažné kolo: Doba vojny v zázemí hornej Nitry

7. súťažné kolo: Aktivity M. R. Štefánika počas 1. svetovej vojny...

8. súťažné kolo: Československé vyznamenania za budovanie prvej ČSR

 

Výherkyňou 1. kola súťaže je Darina Zelenáková z Prievidze.

Výherkyňou 2. kola súťaže je Lýdia Horváthová z Prievidze.

Výherkyňou 3. kola súťaže je Františka Fecková z Prievidze.

Výherkyňou 4. kola súťaže je Katarína Gatialová z Chrenovca-Brusna.

Výherkyňou 5. kola súťaže je Alena Letavajová z Novák.

Výhercom 6. kola súťaže je Štefan Görög z Kanianky.

Výhercom 7. kola súťaže je Milan Kurnas z Lehoty pod Vtáčnikom.

Výhercom 8. kola súťaže je Stanislav Komáček z Prievidze.