HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Horná Nitra v "osmičkových" rokoch

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravilo pre čitateľov týždenníka MY Hornonitrianske noviny na letné obdobie sériu článkov k okrúhlym výročiam dejinných udalostí na hornej Nitry v období rokov 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968, spojených so súťažou. Do konca prázdnin každý týždeň vyjde článok, v ktorom nájdete odpoveď na pripojenú súťažnú otázku. Príspevky a úlohy budú duplicitne uverejňované aj na webovej stránke múzea a informačnom portáli MY Horná Nitra.

Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, podmienkou je správna odpoveď na otázku doručená písomnou cestou s kupónom príslušného kola do desiatich dní na adresu redakcie. Spomedzi pisateľov správnych odpovedí bude z každého kola vylosovaný jeden výherca, získavajúci vecné ceny. Mená výhercov budú uverejnené dve čísla po kole s otázkou.

 

1. súťažné kolo: Horná Nitra v "osmičkových" rokoch

2. súťažné kolo: Ako Prievidžania hurbanovcov vítali

3. súťažné kolo: Baníci pod ťarchou Veľkej vojny

4. súťažné kolo: Nepokojné lepšie časy

5. súťažné kolo: S korunou do sveta

6. súťažné kolo: Horná Nitra v novom štáte

7. súťažné kolo: Cesta k autonómii

8. súťažné kolo: Bratstvo Chevrah kadiša

9. súťažné kolo: Polstoročie pražskej jari

 

Výherkyňou 1. kola súťaže je Mária Čizmadiová z Prievidze.

Výherkyňou 2. kola súťaže je Mária Líšková z Nitrice.

Výherkyňou 3. kola súťaže je Editka Ertlová z Prievidze.

Výhercom 4. kola súťaže je Dušan Prievalský z Bojníc.

Výhercom 5. kola súťaže je Milan Kurnas z Lehoty pod Vtáčnikom.

Výhercom 6. kola súťaže je Juraj Stolárik z Handlovej.

Výherkyňou 7. kola súťaže je Janka Chvojková z Lehoty pod Vtáčnikom.

Výhercom 8. kola súťaže je Anton Michele z Handlovej.

Výhercom 9. kola súťaže je Štefan Nemeth z Prievidze.