HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Humanista z Nedožier

Humanista z Nedožier

V Nedožeroch-Brezanoch sa 8. augusta 2015 uskutočnilo podujatie Humanista z Nedožier, venované významnému rodákovi z hornonitrianskeho regiónu, Vavrincovi Benediktovi z Nedožier. Na organizácii podujatia sa popri obci Nedožery-Brezany, Trenčianskom samosprávnom kraji, K-2000, združeniu na podporu kultúry hornej Nitry či Miestnom odbore Matice slovenskej, podieľalo i Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ktoré pripravilo panelovú výstavu Vavrinec Benedikt z Nedožier 1555 - 1615.

V slnečné sobotné popoludnie si jazykovedca a gramatika, pedagóga a školského reformátora, literáta, básnika a prekladateľa, filozofa, hudobníka, matematika, fyzika, astronóma a vojenského teoretika pripomenuli všetci prítomní odborným seminárom s hlavným referátom doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. zo Žilinskej univerzity, pietnym aktom pri pamätnej tabuli (pripomínajúcej miesto rodného domu Vavrinca Benedikta v Nedožeroch) a inscenovaným programom, ktorého základ tvorila "dišputa" s touto významnou osobnosťou o jeho živote a diele i o postojoch a živote súčasníkov. V programe vystúpili divadelníci, členovia folklórnych skupín a recitátori z regiónu hornej Nitry. Ocenením pre všetkých autorov i účinkujúcich bol nielen potlesk prítomných, ale aj slová podpredsedu Matice slovenskej Jozefa Šimonoviča.