HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Jubilejný ročník konferencie Textil v muzeu

Jubilejný ročník konferencie Textil v muzeu

Moravské zemské muzeum - Etnografický ústav v spolupráci s Kabinetem teoretických studií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky a Etnografickou komisí Asociace muzeí a galerií České republiky organizujú jubilejný 20. ročník konferencie Textil v muzeu s ústrednou témou Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy.

Tohtoročná edícia konferencie je prvou v réžii nového usporiadateľa - Moravské zemské muzeum, v ktorého priestoroch (Dietrichsteinský palác, Zelný trh) prebehne v stredu 12. a vo štvrtok 13. júna 2024 za účasti kurátorky zbierok histórie a výtvarného umenia Mgr. Jaroslavy Kupčokovej z oddelenia správy zbierok a konzervátorky Silvie Vadovičovej, vedúcej oddelenia ochrany zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

V roku 2024 sa usporiadatelia rozhodli zamerať pozornosť na obuv a výrobky z usní, ktoré tvorili v minulosti odevné doplnky či nevyhnutné funkčné detaily odevov. Usne boli kombinovateľné s ďalšími materiálmi, čo mohlo ovplyvniť nielen funkčnosť a estetiku výrobku, ale i voľbu výrobnej technológie. Dnes tieto detaily môžu byž dôvodom pre dodržanie zvláštnych požiadaviek z hľadiska preventívnej konzervácie, napríklad v expozíciách, pri voľbe vhodného uloženia v depozitári. Z usní sa zhotovovali najrôznejšie výrobky, ktorých poznanie a zasadenie do kontextu vývoja odevnej kultúry môžu byť prínosom tak pre vedeckú obec, ako aj sprostredkovane prostredníctvom výstavy či iných projektov tiež pre dizajnérov a väčšiu časť populácie.

Vďaka zapojeniu odborníkov z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude téma reflektovaná taktiež optikou vzťahu vysokej školy k múzejným zbierkam, a to napríklad na osi: obuv v zbierkach ako kultúrne dedičstvo - technológia a materiál - edukácia a inšpirácia pre súčasnú produkciu v kontextu slow fashion (v preklade pomalá móda alebo udržateľná móda, je opakom rýchlej módy, tzv. fast fashion, inak konzumnej módy).

Priestor konferencie je otvorený tiež pre konzervátorské správy o vykonaných zásahoch či prieskumoch spojených s tematikou konferencie. Konferencia chce byť platformou pre prednášajúcich, ktorí sa dokážu na problematiku zamerať v historickej perspektíve, ale i s výhľadom do budúcnosti, teda s poukázaním na snahu o uchovanie predmetov kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. V neposlednom rade usporiadatelia zaraďujú príspevky prezentujúce výstavné aktivity v sálach i vo virtuálnom prostredí a moderné prístupy pri edukácii v múzejnom či galerijnom priestore.

(zdroj: Moravské zemské muzeum)