HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kamenný herbár v Spišskej Novej Vsi

Od 3. októbra 2013 do 15. januára 2014 bude vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi sprístupnená repríza výstavy Kamenný herbár. Autorka Ing. Katarína Keratová prostredníctvom textov, exponátov z paleobotanickej zbierky geologického fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a herbárových položiek umožňuje porovnanie skamenenej flóry z obdobia stredného miocénu s jej súčasníkmi. Výstavné podujatie, ktoré dopĺňajú paleobotanické zbierky z regiónu Spiš vo fonde Múzea Spiša, bude otvorené vernisážou vo štvrtok 3. októbra 2013 o 15.00 h.

 


Pozvánka