HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kamenný herbár v Zlíne

Od 4. decembra 2014 do 3. marca 2015 bude vo výstavných priestoroch Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně sprístupnená repríza výstavy Kamenný herbár. Autorka Ing. Katarína Keratová prostredníctvom textov, exponátov z paleobotanickej zbierky geologického fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a herbárových položiek umožňuje porovnanie skamenenej flóry z obdobia stredného miocénu s jej súčasníkmi.

Fotogaléria

12 fotografií