HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Prievidza v znamení múzejnej pedagogiky

     Hornonitrianske múzeum v Prievidzi zorganizovalo v dňoch 10. – 11. októbra 2012 konferenciu s názvom Pedagogika v múzeu – múzeum v pedagogike. O rozmanitých témach obsiahlej problematiky komunikácie s verejnosťou prišli do metropoly hornej Nitry podiskutovať múzejníci z rôznych končín Slovenska. V úlohe aktívnych účastníkov podujatia sa okrem nich predstavili aj zástupcovia oslovených výchovno-vzdelávacích inštitúcii ako najvýznamnejších partnerov v oblasti riešenej problematiky.

     V priebehu bohatého dvojdňového programu si všetci zúčastnení vymenili množstvo praktických skúseností z realizovaných a pripravovaných podujatí, ako aj názorov na aktuálne i budúce smerovanie múzejnej pedagogiky na Slovensku. Dovedna odznelo sedemnásť zaujímavých príspevkov, z ktorých každý poukázal vždy na inú stránku témy, čím priniesol nové podnety a motiváciu pre ďalšie zdokonalenie práce na poli mladej, no významnej múzejnej disciplíny. Dôležitou súčasťou podujatia boli aj tvorivé dielne a o nič menej kreatívne diskusie.

     Organizátori podujatia veria, že prvé stretnutie takéhoto druhu nebolo v Prievidzi posledným, ale odštartovalo dobrú tradíciu vedúcu k profesijnému rozvoju všetkých zainteresovaných strán a spokojnosti návštevníckej verejnosti.

Spracoval: Mgr. Ján Vingárik

Prievidza 16. októbra 2012