HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Konferencia o múzejných dokladoch ľudovej výroby a zamestnania

Konferencia Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam)

Na prelome leta a jesene 2014 sa v Prievidzi pod organizačnou taktovkou Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a odborným dohľadom Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky uskutoční konferencia, ktorej problematika bude zameraná na jednu z najkvalitnejších prímesí statočnej existencie jednotlivca v ľudskej spoločnosti - prácu. V minulosti takmer bez výnimky platilo, že práca šľachtí telo i ducha, rovnako dnes pretrváva nádej, že tých, ktorí chcú skromne žiť a poctivo pracovať je na svete stále ešte väčšina.

Prednášané príspevky múzejníkov, pedagógov, študentov etnológie a muzeológie, ale i osobností s dlhoročnými skúsenosťami z tvorivých aktivít tak prinesú množstvo poznatkov o tom, čo našich predkov viedlo k tomu, aby od práce na poli prešli k domácej výrobe a postupom času i k sezónnym a vandrovným zamestnaniam, či prostredie, v ktorom žili, ovplyvnilo výber remeselných činností, spracovávaných materiálov i použitých technológií, alebo ako sa spriemyselňovanie Slovenska podpísalo pod prerod domáckych remeselníkov na ľudových majstrov, ale aj informácie o úrovni, zámeroch a perspektívach múzejnej dokumentácie a procesu konzervovania dokladov tohto špecifického produktu hmotnej kultúry.

 

Pozývame vás na celoslovenskú konferenciu Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam), ktorá sa uskutoční v druhej polovici septembra 2014 v Prievidzi.

Prihlášku a bližšie informácie o charaktere konferencie, odporúčaných tematických okruhoch, predpokladanom mieste konania a termínoch nájdete v priložených dokumentoch.*

Aktualizácie hľadajte na našej webovej stránke.

 

* Dokumenty sú vo formáte PDF a RTF.


Rámcový program


Prihláška


Cirkulár