HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Konferencia Textil v muzeu 2023

Konferencia Textil v muzeu 2023

Technické muzeum v Brně v spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky organizujú v dňoch 13. a 14. júna 2023 ďalší ročník konferencie Textil v muzeu. Ústredná téma konferenčných príspevkov Inspirace ze vzdálených zemí upriami pozornosť účastníkov na textilné výrobky, vzorky textílií či textilných techník, ktoré nie sú primárne domáceho pôvodu - textílie a odevné súčiastky, uchovávané v zbierkach českých/slovenských fondových inštitúcií a určených ako výrobky importované z európskych i mimoeurópskych lokalít. Predmety môžu byť príkladom medzinárodných kontaktov tunajšieho prostredia v podobe archeologických nálezov a etnografického textilu, dokladom o činnosti odevných návrhárov alebo priemyselných podnikov zásobujúcich trh látkami, konfekciou či odevnými doplnkami. Zvláštnu pozornosť si tentokrát zasluhujú zbierky textilu, ako napríklad zbierky kobercov, tapisérií, pokrývok hlavy a ďalších predmetov, ktoré privážali cestovatelia, podnikatelia či proste turisti zo svojich poznávacích alebo podnikateľských ciest.

Do okruhu záujmu patria taktiež referáty o zbierkach ikonografických či listinných materiálov, ktoré popisujú alebo dokumentujú zahraničných výrobcov, výrobky, módne udalosti i ďalšie súvislosti spojené s textilnou tematikou z perspektívy pozorovateľa či priameho účastníka. Takýto materiál môžu ukrývať šľachtické zbierky, pozostalosti vedcov alebo významných osobností, ale možno na ne naraziť aj na iných, netušených miestach.

Konferencia Textil v muzeu sa od svojho počiatku profiluje ako miesto medziodborového stretávania pracovníkov múzeí, galérií, pamiatkových úradov, vysokoškolských pracovísk, konzervátorských dielní a ďalších odborníkov venujúcich sa textilnej problematike z najrôznejších uhlov.

(Zdroj: Technické muzeum v Brně)