HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kultúra 2018 v obrazoch

Kultúra 2018 v obrazoch

Slávnostný večer Kultúra 2018 priniesol v polovici februára opäť množstvo ocenení pre inštitúcie, kolektívy a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2018. Pre múzejníkov, múzejníctvo i ďalšie muzeálne činnosti priniesol bohatý a plodný minulý rok zaslúžené ovocie.

Pri príležitosti životného jubilea tak PhDr. Iveta Géczyová mohla udeliť Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi "Za dlhoročnú múzejnú činnosť" dvom párom povestných "zlatých rúk" umeleckého remesla - Rastislavovi Haronikovi, keramikárovi a zberateľovi z VyšehradnéhoJánovi Procnerovi, rezbárovi a zberateľovi z Handlovej. Súkromné múzeá oboch jubilantov sú všetkým domácim i návštevníkom hornej Nitry veľmi dlho a dobre známe, rovnako ako ich všestranná angažovanosť na poli kultúrneho dedičstva regiónu.

Cena združenia K-2000 "Za netradičné kultúrne projekty" poputovala aj do rúk etnologičky, historičky a múzejníčky PhDr. Ivety Géczyovej. Autorka série inovatívnych inscenovaných programov Zbierky na móle, ktoré Hornonitrianske múzeum v Prievidzi viac ako dekádu uvádza ako hlavnú aktivitu pri príležitosti celoeurópskeho projektu Noc múzeí a reprízuje v rámci sprievodných podujatí Hornonitrianskych folklórnych slávností, sa použitím základného princípu komponovanej živej prehliadky snaží každoročne na sviatok všetkých múzejníkov vtiahnuť návštevníka a diváka do mĺkveho sveta muzeálnych exponátov.

Tradičná expozično-prezentačná a metodická činnosť Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi i posilňovanie siete obecných múzeí zaznamenali v minulom roku dva nasledovaniahodné príklady. Cena riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi "Za tvorivý čin roka v oblasti muzeálnych činností" preto právom patrí Obci Nedožery-Brezany a obecnému múzeu za vytvorenie novej muzeálnej expozície Ako sa rodilo plátnoObci Kolačno za vytvorenie obecnej muzeálnej expozície, ktorá je prvým krokom ku zriadeniu plnohodnotného obecného múzea.

Plodná publikačná činnosť hornonitrianskych múzejníkov neunikla pozornosti inej kultúrno-vzdelávaco-informačnej inštitúcii na pôde mesta Prievidza. Cenu riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi "Za tvorivý čin roka v oblasti knižničných činností a edičných počinov" si v piatok podvečer prevzali nový starosta Nitrianskeho Pravna Mgr. Andrej Richter i staronový starosta Tužiny Miroslav Dzina. Monografie oboch hauerlandských obcí majú viacero spoločných menovateľov: okrem zostavovateľov (Iveta Géczyová, Lukáš Grešner), autorov viacerých kapitol (Iveta Géczyová, Marek Púčik) a obrazovej zložky kníh (Lukáš Grešner) i autora grafickej stránky (Imrich Gaplovský). Takmer štyristostranová publikácia Nitrianske Pravno. Miesto s pamäťou zlata, ktorá vznikala niekoľko mesiacov, i jej útlejšia "sestra" Tužina. Dedina storakých remesiel, ktorej slávnostné predstavenie bolo súčasťou osláv 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci potvrdzujú povinnosť súčasníkov zanechávať nasledovníkom odkaz i dedičstvo.

Podujatie Kultúra 2018 okrem rozdaných cien a spoločných stretnutí pripomenulo i tých, ktorí hornú Nitru v uplynulých mesiacoch nadmieru úspešne reprezentovali. Napríklad Ing. Jozefa Balčiráka, Mgr. Andreja Richtera, Mgr. art. Jozefa Lenharta, PhDr. Ivetu Géczyovú a Petra Lovása, ktorým za obnovu drevenej zvonice vo Vyšehradnom v novembri do rúk putovalo prestížne ocenenie Fénix v súťaži Pamiatka roka 2017.

O rok dovidenia medzi ocenenými!

Fotogaléria

15 fotografií