HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Lesy a voda - nepostrádateľné

Les a voda. Človek si ich spája so svojím voľným časom, zdravím, biodiverzitou, paradoxne mu však pred očami upadajú pod vplyvom znečistenia, drancovania zdrojov a nezáujmu o vedecké fakty, že les je špongia. Pri dažďoch nasaje kvantá vody, ktorú postupne v čase sucha uvoľňuje. Aj pre Hornonitriansku kotlinu je dôležité, aby do nej voda pritekala čo najrovnomernejšie a aby jej bol dostatok, najmä vo vegetačnom období. K tomu sú potrebné lesy na horných tokoch riek, s vhodnou pestrou štruktúrou a hlavne prírode blízkym druhovým zložením. Zvlášť v podmienkach s dominantným zastúpením listnáčov, nie umelo vysadených smrekov.

"Voda - prastaré zrkadlo hviezd" Vodnár potočný (Cinclus cinclus)

Stratená voda* je názov útlej, no čo do obsahu "nadupanej" knihy Erika Baláža. "Voda znamená život. Nik s ňou nezaobchádza šetrnejšie ako príroda sama. Inšpirujme sa," píše v nej autor.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi prispieva k osvete spomínaných tém aj prostredníctvom podujatia Ekopotulky mestom.

*BALÁŽ, Erik. Stratená voda. Krásno nad Kysucou : Kalligram, 2018. 87 s. Skica ; 2. zväzok. ISBN 978-80-89916-26-9.