HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Matúšov kraj v Bojniciach

Základné historicko-geografické vedomosti o území dnešného Trenčianskeho kraja a premenách jeho územnosprávneho členenia v kontexte uhorského, česko-slovenského a slovenského vývoja mohli od 23. do 26. mája 2022 v rámci zážitkovej aktivity získať školáci na základnej škole v Bojniciach. Žiaci štvrtých, šiestych i ôsmych tried pátrali v skupinách, riešili úlohy v pracovných listoch a zdokonaľovali sa prostredníctvom náučných hier, ale kládli i zvedavé otázky a objavovali zaujímavosti, ktoré ukrýva panelová výstava Matúšov kraj.

 

Putovnú formu výstavy o vývoji verejnej správy na území Trenčianskeho kraja od stredoveku do súčasnosti teraz pod lektorským dohľadom realizujeme aj ako externú aktivitu v podmienkach základných a stredných škôl.

Viac informácií o možnostiach a podmienkach výstavného i sprievodného podujatia na vašej škole v tomto, respektíve v budúcom školskom roku:

 
046/542 30 54
0901 918 836
jan.vingarik@muzeumpd.sk

 

Fotogaléria

18 fotografií