HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Medzinárodný deň vtáctva, alebo, Ako sa ospravedlniť zo šibačky a stať sa "birdwatcherom"

Medzinárodný deň vtáctva, alebo, Ako sa ospravedlniť zo šibačky a stať sa "birdwatcherom"

Apríl je ideálny čas
Nenadarmo bol za Medzinárodný deň vtáctva pasovaný 1. apríl. Vtedy zazvoní ornitológovi budík, aby sa prebral zo zimnej letargie a nachystal ďalekohľad na nadchádzajúcu hniezdnu sezónu. V mesiaci apríl totiž prilieta do našich končín najväčší počet migrantov. Doteraz ste mohli zaznamenať žltochvosta a trasochvosta poskakujúcich po strechách, spievajúceho drozda plavého na vrcholci pod lesom, alebo posedávajúce pŕhľaviare a strnádky obyčajné na vysokých bylinách a pichľavých kríkoch na okrajoch ciest. Ak ste vážnymi záujemcami o nový koníček - birdwatching, najbližšie dni prajú práve vám. Zrána máte šancu v lese, pri potoku či v parku spoznať podľa hlasu jednotlivé druhy vtákov.

Ako na to?
Pri serióznom interese možno odporučiť tento postup:

  • zamerajte sa na jeden vtáčí hlas a následne dohľadajte jeho majiteľa,
  • poznačte si do poznámkového bloku jeho nápadné znaky, napríklad sfarbenie hlavy, dĺžku chvosta v porovnaní s celým telom, tvar zobáka, spôsob letu,
  • pre jedno ráno úplne postačí nácvik dvoch druhov vtákov,
  • najbližšie dni si hlasy opäť v teréne zopakujte a pridajte k nim ďalší druh,
  • pri tomto prírastku si už môžete poznačiť, ako sa spevom líši alebo podobá predchádzajúcim druhom.

Tip: Prirovnajte vtáčí hlas k známemu predmetu. Nenechajte sa odradiť mätúcim koncertom viacerých druhov, buďte trpezliví pri sluchovom vyhľadávaní jednotlivých spievajúcich samcov patriacim k dvom-trom druhom. Chce to čas a cvik. Každý má iné predispozície na vnímanie zvukov.

Spievajú len samce
Všimnite si, že ak sa rozospieva napríklad samec sýkorky veľkej, v blízkom okolí na neho zareagujú spevom aj ďalšie samce. Vymedzujú si tak svoje teritórium, v ktorom hodlajú zbierať potravu pre seba či potomstvo. Uvedenou metódou získavajú predstavu o zastúpení hniezdiacich párov jednotlivých druhov na určitej ploche aj profíci. Na začiatok kurzu paráda, čo poviete? Úplne postačí pár voľných dní počas veľkonočných sviatkov.

Odmena pre akčných začiatočníkov - birdwatcherov
Kto na kontakty Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi* pošle aktuálnu fotku z nácviku pozorovania vtáctva, prípadne aj náčrtky z notesa, bude osobne pozvaný na vybranú akciu spriatelenej ochranárskej Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Prievidza spojenú s poznávaním vtáctva v okolí Prievidze - bližšie informácie očakávajte už v polovici apríla. Dovtedy veľa zdaru pri poznávaní vtáctva a dobre nastavený budík na včasné ranné hodiny od 6.00 do 8.00!

*e-mail: tatiana.solomekova@muzeumpd.sk alebo info@muzeumpd.sk, prípadne komentár pod príspevok na facebookovej stránke

2024 © Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Pripravila: Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD.