HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

#mesiacfotografie horná Nitra

Milí priatelia a priaznivci.

Obvykle vás v tomto čase vítame na niektorom z našich podujatí v múzeu. Zo známych dôvodov sú však všetky kultúrno-výchovné aktivity pozastavené. Využívame preto možnosti internetu a zasielame vám nasledujúcu výzvu:

Možno ste si v záplave informácií všimli, že november je každoročne vyhlásený za mesiac fotografie, azda kvôli zvláštne tlmenému svetlu i farbám, ktoré na jeseň bývajú najpestrejšie. S vami, vážení návštevníci, by sme chceli vytvoriť vlastný, malý hornonitriansky #mesiacfotografie. Jediné, čo musíte urobiť, je podeliť sa s vašou snímkou. Výzva nie je súťaž, preto nemá ani propozície. Dôležitá je len téma fotografií. Tou by mal byť región horná Nitra, ktorákoľvek z lokalít, prírodný či historický objekt, zaujímavosť, zážitok, respektíve by obsah snímok by mal s oblasťou na hornom toku rieky Nitry, v užšom i širšom zmysle, súvisieť iným spôsobom.

Vaše fotografie, prosím, zasielajte do konca novembra 2020 na mailovú adresu: marketing@muzeumpd.sk spolu s krátkym popisom a menom autora, do predmetu správy uveďte identifikačnú frázu (hashtag) #mesiacfotografie.
Najzaujímavejšie z nich potom uverejníme na webových stránkach a sociálnych sieťach múzea. Inšpirujte sa napríklad kolážou našej múzejnej pedagogičky, ktorá nasnímala v troch ročných obdobiach pohľad na obec Hradec z neďalekého hradiska.

Veľa šťastia a dobré svetlo, vždy a všade!

Hradec: 3 ročné obdobia