HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Mikulášsky darček hornonitrianskym múzejníkom

Už minulý týždeň zavítal do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré prináleží ku kultúrnym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mikuláš. Nie síce ten pravý, ale privezený darček to bol originálny. Vďaka projektu Muzeálie - ochrana a bezpečnosť 3, ktorý v grantovom programe Fondu na podporu umenia získal príspevok vo výške 6500,- €, sa skvalitňuje ochrana spravovaných zbierok, tvoriacich špecifickú súčasť kultúrneho dedičstva, pričom mnohé z nich patria k unikátom európskeho, ba až celosvetového významu.

Mikulášska nádielka v múzeu

Obstaraný obalový materiál z nekyslého materiálu s výraznou absenciou škodlivých a agresívnych látok vytvorí podstatne lepšie mikroklimatické podmienky v depozitároch, ktoré najmä v minulosti negatívne ovplyvňovali stav predmetov vo viac ako štvrť miliónovom múzejnom fonde. Nový šat v podobe neveľkých lepenkových krabičiek tak dostanú z geologických zbierok horniny a minerály. Podobný obalový materiál v iných rozmeroch získa z historických a etnologických muzeálií aj viac ako dvojtisícová zbierka šperkov, či už strieborných filigránov z dielne prievidzských gombárov, alebo takých z mosadzného plechu od dedinských majstrov.

Na vzácne drobnosti

K lepenkovým škatuliam v celkovom počte 480 kusov sa cez projekt podarilo získať aj pol tisícky hárkov archívneho papiera. Tento druh obalovej techniky výdatne eliminuje nežiaduce vplyvy vonkajšieho prostredia na jednotlivé muzeálie a vytvára stabilné podmienky pre ich ochranu z viacerých hľadísk, najmä citlivosti na svetlo. Hornonitrianski múzejníci v tomto mikulášskom dare oceňujú tak vytvorenie podmienok na bezpečnosť a ochranu, ako aj prehľadnosť uloženia a manipuláciu s ozajstnými múzejnými skvostami.

Prievidza december 2020

PhDr. Iveta Géczyová