HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Milan Rastislav Štefánik (súťaž)

K storočnici úmrtia Milana Rastislava Štefánika pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi viacero aktivít a popri hlavnej výstave Tvorca národnej slobody oslovuje múzeum aj čitateľskú verejnosť týždenníka MY Hornonitrianske noviny súťažou, ktorá počas prázdninových mesiacov ponúkne pohľad na život a prácu tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

Súťaž o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi prebehne v deviatich kolách od prvého júlového vydania MY Hornonitrianske noviny. Každý týždeň bude v článku ukrytá odpoveď na pripojenú súťažnú otázku. Príspevky a úlohy budú duplicitne uverejňované aj na webovej stránke múzea a informačnom portáli MY Horná Nitra. Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, podmienkou bude správna odpoveď na otázku, doručená do desiatich dní písomnou cestou na adresu redakcie spolu s kupónom príslušného kola. Správne odpovede sa zaradia do zlosovania a z každého kola vylosovaný výherca získa vecné ceny. Mená výhercov uverejnení periodikum MY Hornonitrianske noviny dve čísla po kole s otázkou.

Spolu s prázdninami skončí aj súťaž a posledný augustový týždeň bude uverejnený záverečný článok. Až do 6. septembra 2019 budú očakávané odpovede finálneho kola, ktorého vyhodnotenie bude uverejnené 16. septembra 2019. Všetky výhry budú odovzdané riaditeľkou Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

 

1. súťažné kolo: Detstvo a vysokoškolské aktivity

2. súťažné kolo: Vedecká kariéra

3. súťažné kolo: Úspechy v astronómii

4. súťažné kolo: Prvá svetová vojna

5. súťažné kolo: Česko-slovenský zahraničný odboj

6. súťažné kolo: Organizovanie dobrovoľníkov v zahraničí

7. súťažné kolo: Diplomatické cesty

8. súťažné kolo: Diplomatické cesty (pokračovanie)

9. súťažné kolo: Cesta domov a posledný let

 

Výherkyňou 1. kola súťaže je Editka Ertlová z Prievidze.

Výherkyňou 2. kola súťaže je Mária Mikulášová z Prievidze.

Výhercom 3. kola súťaže je Jozef Mečiar z Morovna.

Výhercom 4. kola súťaže je Milan Kurnas z Lehoty pod Vtáčnikom.

Výherkyňou 5. kola súťaže je Marta Mazániková z Liešťan.

Výherkyňou 6. kola súťaže je Mária Čizmadiová z Prievidze.

Výhercom 7. kola súťaže je Gabriel Čauder z Prievidze.

Výherkyňou 8. kola súťaže je Marta Mazániková z Liešťan.

Výhercom 9. kola súťaže je Juraj Stolárik z Handlovej.