HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Míľnik v ochrane numizmatickej zbierky

Projekt Skvalitnenie ochrany numizmatickej zbierky, ktorý získal podporu v dotačnom systéme Fondu na podporu umenia vo výške 7 760 eur, priniesol zmenu v ochrane numizmatického fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Uloženie numizmatického materiálu vylepšia dvojradové zásuvkové lístkovnice

Vznikol na základe zabezpečenia komplexnej ochrany numizmatických zbierok, ktoré v zhoršených podmienkach podliehali degradačným zmenám, čo spôsobovalo vážne problémy pri bezpečnom uložení samotných artefaktov. Rozhodujúcim prínosom projektu je špeciálny druh mobiliáru - dvojradové zásuvkové lístkovnice so soklom a uzamykaním. Kovové lístkovnice s dvoma deliacimi priečkami v každej zásuvke sú vhodné na ukladanie numizmatických zbierok. Rozsiahle (27 255 kusov) a rozmanité (mince, papierové platidlá, plakety, medaily, vyznamenania) numizmatické zbierky okrem účelového mobiliáru získali i dostatočné množstvo obalovín v špeciálnej skladbe.

Zakladacie albumy určené pre notafilické zbierky Viacriadkové listy na papierové platidlá

Hlavným artiklom projektu je nová obalová technika - papierové puzdra so samolepiacou časťou a stredovým otvorom rôzneho priemeru, prekrytým priehľadnou fóliou, a priehľadné listy na papierové platidlá. Samolepiace obaly poskytujú minciam optimálnu ochranu proti vonkajším vplyvom prostredia. Pri ich výrobe bola použitá lepenka, ktorá zabraňuje odrazu svetla. Vďaka tomu je možné s mincami pracovať bez nutnosti priameho kontaktu. Numizmatický materiál je bezpečne a hermeticky uzavretý v obale a nežiaduci dotyk je eliminovaný.

Mince budú po novom v papierových puzdrách s priezorom Plastové puzdra na medaily, plakety a vyznamenia majú veľkostný rozsah

Na uchovanie a ochranu medailí boli získané puzdra s priehľadným uzáverom. Nová a pestrá obalová technika umožnila prehľadnejšie uloženie, čím sa dosiahla lepšia manipulácia s jednotlivými zbierkovými predmetmi. Vhodný obalový materiál vytvoril bariéru prašnosti a zamedzil ďalším negatívnym vplyvom. Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Mgr. Miroslava Kováčová