HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Monografia Nitrianske Pravno

Monografia Nitrianske Pravno

Dlhé týždne a mesiace prác na autorských textoch, redaktorskej činnosti, jazykových korektúr a bezsenných nocí zostavovateľov, výberu obrazového materiálu i konečné "zalomenie" - vo výsledku trinásť kapitol z "drievnych" i nedávnych dejín, daností prírody, osobitostí kultúry, osobností i každodenného života bývalej bašty karpatských Nemcov na Slovensku a logického strediska Hauerlandu; aj taká je nová monografia Nitrianske Pravno, s podtitulom Miesto s pamäťou zlata...

 

V piatok 7. decembra 2018 bola na pozvanie starostu obce Nitrianske Pravno Ing. Jozefa Balčiráka slávnostne uvedená publikácia, ktorá podáva v chronologicky usporiadanom prehľade ucelený obraz o dianí v tejto historicky významnej hornonitrianskej lokalite. Základom zostávajú znalosti a fakty podložené archívnymi dokumentmi, muzeáliami, publikovanými poznatkami i záznamami z periodík i kroník a cennými informáciami pamätníkov.

Takmer štyristostranovú publikáciu pre obec Nitrianske Pravno vydala Neografia Martin a zostavovateľsky nad ňou bdeli Iveta Géczyová a Lukáš Grešner.

Úvodnú kapitolu o prírode napísal Miloš Vaňo, päť "historických" kapitol načala prostredníctvom archeologických dokladov Dominika Andreánska, obraz stredoveku dôsledným využitím archívnych prameňov podrobne podal Marek Púčik, v dvoch nasledujúcich kapitolách novovek až po deväťdesiate roky 20. storočia opísal Branislav Geschwandtner a o súčasnosti porozprávala Ľubica Boďová.

V nadväzujúcich kapitolách sa podrobnej klasifikácii jednotlivých stavebno-architektonických pamiatok venoval Jozef Lenhart, pričom nezabudol ani na stavebné pamiatky v miestnych častiach vo Vyšehradnom a v Solke, javmi tradičnej ľudovej kultúry sa zaoberala dvojica autorov Andrej Richter a Iveta Géczyová.

V deviatej kapitole informácie o vývoji škôl a školských zariadení na území obce od najstarších dôb až po moderné školy 21. storočia vzkriesila Iveta Géczyová, o kapitolu o kultúre sa postaral kolektív piatich autoriek, pod športové dianie v lokalite Nitrianske Pravno sa podpísal dokonca tucet autorov a o spolkové dianie sa podelili deviati autori.

Autorom záverečnej kapitoly o osudoch významných rodákov bol Ondrej Pöss.

Bohatú dobovú obrazovú dokumentáciu knihy fotografiami doplnil Lukáš Grešner.

O grafickú stránku sa postaral Imrich Gaplovský.

 

Monografiu obce Nitrianske Pravno - Miesto s pamäťou zlata čoskoro nájdete v našej múzejnej knižnici!

Fotogaléria

4 fotografie