HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzejníci rozvíjajú spoluprácu

Pracovníci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi si boli pozrieť Múzeum motorizmu v Mačove, miestnej časti Diviak nad Nitricou, a Mačovské gazdovské dvory. Organizácie spolu s Múzeom tkáčstva, plátna a výšivky Valaská Belá zriadilo Hipoterapeutické združenie Hipo Mačov (občianske združenie). Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s interesantnými technickými zbierkami z histórie hasičstva na hornej Nitre a zistiť možnosti spolupráce pri plánovanej výstave k 100. výročiu založenia Zemskej hasičskej jednoty v okrese Prievidza. Múzeum motorizmu vlastní dve historické hasičské striekačky, z toho jednu ešte ručnú, ťahanú koňmi, z dvadsiatych až tridsiatych rokov 20. storočia. Druhou je motorová striekačka s prívesným vozíkom PPS 8, výrobok Továrny hasicích zařízení, ktorá pôsobila v rokoch 1948 - 1962 vo Vysokom Mýte. Striekačky by mohli oživiť pripravovanú prezentáciu.

Konská hasičská striekačka, MačovBrička, Mačov

Pri tejto príležitosti múzejníci využili možnosť obzrieť si ďalšie zaujímavé exponáty oboch organizácií v Mačove, pripravené pre návštevnícku verejnosť. Vzhľadom k agrárnemu charakteru obce v minulosti sa z domáceho prostredia zachovali prevažne poľnohospodárske stroje, doplnené zakúpenými mechanizmami z celého bývalého Československa. Staré vojenské vozidlá či nákladné autá zaujmú nielen chlapcov, i v dospelých vyvolajú spomienky na automobily z ich detstva či mladosti. Milovníkov zašlých čias očaria bričky a impozantné pohrebné koče.

Brička, MačovPohrebný koč, Mačov

Prevádzky Mačovských gazdovských dvorov tiež vychádzajú z pôvodných živobytí v obci. Potravinárska produkcia sa odráža v činnosti pekárne, susediacej s kováčskou vyhňou. Výrobne majú funkčné zariadenia, v ktorých pri akciách pre verejnosť predvádzajú spôsoby práce v minulosti, pričom v pekárni s tromi činnými pecami stále dokážu napiecť chlieb.

Spoznávanie ďalších múzejných objektov a ich aktivít v Mačove očakávajú prievidzskí múzejníci v budúcom období.

 

Spracovala: Mgr. Jaroslava Kupčoková