HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzejný január

Múzejný január

Múzejná historička Jaroslava Kupčoková sa v jednej zo starších monografií mesta Prievidza venovala chýrnym prievidzským školám, ktorých sláva siaha až do 15. storočia. Písala o pôsobení karmelitánov, o evanjelickej škole, o príchode piaristov a v období prvej Československej republiky, po rozpade habsburskej monarchie, o poštátnení gymnázia a jeho premenovaní na Československé štátne reálne gymnázium. Odvtedy v prúdoch (česko-)slovenskej edukácie ubehlo mnoho vôd a dnešné Gymnázium V. B. Nedožerského oslavuje v tomto roku už svoju storočnicu. Škole, ktorá si po desaťročia udržuje vysoký štandard, bude venovaná výstava Na vlastné oči. Vernisáž výstavy prebehne 17. januára 2019 v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, kde prehliadka modernej histórie prievidzského gymnázia, zachytená v dokumentoch, fotografiách, učebných pomôckach a ďalších predmetoch zo života školy, zotrvá až do 3. marca 2019.

Okrem oslavy významného jubilea gymnázia sa v januári s archivárom múzea Jánom Vingárikom v rámci cestovateľského cyklu Za poznaním sveta vrátime na jeho minuloročné putovanie k Petrovmu trónu baltickou cestou, tentoraz nezvyčajne štvrtý utorok v mesiaci, 22. januára 2019 podvečer.

Celkový prehľad januárových podujatí v múzeu doplní ešte sprievodné podujatie ku "gymnaziálnej výstave".