HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzejný web čakajú zmeny

Múzejný web čakajú zmeny

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi oznamuje, že z dôvodu systémového upgradu, implementácie a testovania redizajnovanej podoby webového sídla bude administratíva a redakcia na prelome rokov 2022 a 2023, respektíve v priebehu mesiaca január 2023 obmedzená.

Na webových stránkach prebehne len striedma aktualizácia, všetky dôležité informácie uverejníme na sociálnych sieťach múzea.

O nasadení (dostupnosti) novej podoby múzejného webu budú všetci návštevníci a užívatelia včas informovaní. Ďakujeme.

 

Aktualizácia (február 2023):

"Schválená aktualizácia webových systémov a redizajnu webových stránok k súčasnému trendu" kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je v súčasnosti v stave technologicky i termínovo náročného systémového upgradu. Samotná implementácia, testovanie a nasadenie (dostupnosť) novej podoby múzejného webu je plánovaná v širšom horizonte roka 2023.