HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzeum v prvom štvrťroku 2022

Múzeum v prvom štvrťroku 2022

Hoci v súčasnosti nikto nedokáže predpokladať aktuálny vývoj najbližších dní, týždňov či mesiacov, ani predpovedať podmienky, za akých budú múzeá môcť privítať svojich návštevníkov, hornonitrianski múzejníci už dávno vopred pripravujú programovú náplň na kalendárny rok 2022. V polovici januára tak tradičné výstavné priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi privítajú premiéru výstavy Matúšov kraj, založenej na dokladoch charakteru historického dokumentu, ktoré dopĺňajú autorsky spracované kartografické vyobrazenia všetkých významných zmien v administratívnom členení územia Slovenska. Ucelený obraz vývoja verejnej správy na území Trenčianskeho kraja od stredoveku do súčasnosti popri paneloch adekvátne dotvárajú i artefakty z historického či archeologického fondu múzea.

Na prelom mesiacov január - február múzeum prichystalo numizmatickú prezentáciu nespočetných podôb meniaceho sa sveta stvárnených v odlievaných alebo razených okrúhlych kovových plastikách - medailách. Výstava Medaila ako médium vo výstavnej miestnosti "číslo dva" bude zároveň výstavnou premiérou našej novej kolegyne.

Okrem pripravovaných výstav by návštevník múzea ani v prvom štvrťroku 2022 nemal obísť stálu múzejnú expozíciu Historiae Superior Nitriensis, ktorá je múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry.

Program múzea okrem výstav obsahuje i ďalšie podujatia: Za poznaním hornej Nitry je putovným projektom pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria a tvorivou dielňou, ktorého voľba je dostupná počas celého obdobia január - december 2022; podobne sa možnosť voľby počas celého roka vzťahuje i na Múzejné hry, ktoré ponúkajú poznanie regiónu, prírody i histórie v hre Krížom-krážom hornou Nitrou, ale aj v ďalších hrách časov minulých i dnešných; pre špecifickú skupinu návštevníkov Hornonitrianske múzeum v Prievidzi takmer po celý rok organizuje Klubové stretnutia, t. j. pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie v meste.

V priebehu marca sa k slovu dostanú i populárne Prázdninové stredy v múzeu, áno, to sú tie tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov vo svojej jarnej edícii.

Nakoniec si spolu zvoláme i Zbohom zima, vitaj jar a prostredníctvom lektorovanej prezentácie s aktivitami si opäť pripomenieme nezabudnuté zvyky jarného obdobia. Do úvahy však prichádzajú a možnosť múzejno-edukačného vyžitia poskytujú i sprievodné podujatia, ktoré múzeum pripravuje tematicky k jednotlivým výstavám, respektíve podľa dopytu.