HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Návrat krakle belasej na Slovensko

Návrat krakle belasej na Slovensko

Pár dní dozadu prebehlo internetom krátke video, na ktorom krakľa posedáva pri vtáčej búdke. O tomto veľkom úspechu chce informovať aj zoologická časť oddelenia správy zbierok.

Príspevok o unikátnom návrate krakle belasej (Coracias garrulus) do Medzibodrožia priniesla facebooková stránka Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Pôvodcom videa, zverejneného v skupine Vtáky - Birdwatching, Ornithology, je Štefan Benko. Desaťsekundový záznam dokazuje vydarené vyústenie snáh o poskytnutie domova a nastavenie manažmentu zabezpečujúceho dostupnosť potravy vyhynutým druhom poľnohospodárskej krajiny. Okrem inštalácie búdok sa na vhodných lokalitách v spolupráci s miestnymi farmármi štartuje pastva, mení sa oráčinová krajina na lúčnu, či dochádza k obnove mokradí.

Exponát krakle uložený v depozitári Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pochádza z Komárna a do prírastkovej knihy bol zapísaný takmer pred sedemdesiatimi rokmi (2. 6. 1955).

Pripravila: Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD.

Krakľa belasá

Krakľa belasá na unikátnom videu, snímka obrazovky (zdroj: Facebook)