HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Novinka v múzeu na hornej Nitre

Získanie dotácie v grantovom programe Fondu na podporu umenia pre projekt Muzeálie - ochrana a bezpečnosť 2 vo výške 7000,- € prinieslo zmenu v ochrane zverených muzeálií v zbierkach botanických, archeologických i etnologických. Sťahovanie a nevhodné priestorové zázemie s vlhkým i prašným prostredím v predchádzajúcich rokoch sa podpísali na celkovom stave zbierkových predmetov, z ktorých mnohé patria k unikátom európskeho i celosvetového významu. Úsilie súčasných hornonitrianskych múzejníkov smeruje k vytváraniu stabilnejších podmienok na uloženie spravovaných predmetov a ich ochranu.

Muzeálie v archeologických zbierkach v nových obaloch V "novom" budú uložené aj herbárové položky

Obstaranie vhodných obalov viacerých druhov a rôznych rozmerov z nekyslého materiálu s príslušnými a najmä neagresívnymi zložkami i zadováženie špeciálneho archívneho papiera nahradilo staré, vlhkosťou a opakovanými sťahovaniami poškodené škatule, ktoré výrazne zhoršovali mikroklimatické podmienky uloženia zbierok. Herbárové položky v botanickom fonde, doklady tradičného odievania i rozmerné nálezy z archeologických výskumov tak dostali "nový šat", čo nepochybne prispeje k ich ochrane a odrazí sa aj na ich celkovom stave. Nová obalová technika umožnila aj prehľadnejšie uloženie, čím sa dosiahla lepšia i bezpečnejšia manipulácia s jednotlivými zbierkovými predmetmi.

Balíky so špeciálnym archívnym papierom Vykládka obalových materiálov

Realizácia projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, umožnila komplexnejšiu ochranu spravovaných zbierkových predmetov, tvoriacich špecifickú súčasť kultúrneho dedičstva spoločnosti.

 

Prievidza jún 2020

 

PhDr. Iveta Géczyová