HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Novinka v múzeu na hornej Nitre

Sen sa stal skutočnosťou a hornonitrianski múzejníci dokázali pretaviť svoje ambiciózne zámery v oblasti ochrany do správy zverených zbierkových predmetov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja na realitu. Ako dobrí hospodári sa postarali o spracovanie projektu, ktorého cieľom bolo zabezpečenie dôslednejšej ochrany a bezpečnosti zbierok skla a keramiky. Schválenie projektu z dielne Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi vo Fonde na podporu umenia prinieslo sedemtisícovú dotáciu a štvortisícovou sumou na úspešné ukončenie projektu prispel aj zriaďovateľ múzea.

Moderný regálový systém s prestaviteľnými policami v celkovej dĺžke viac ako 160 bežných metrov nahradil staré, opakovanými sťahovaniami opotrebované drevené skrinky z polovice 20. storočia a podstatne skvalitnil podmienky na uloženie zbierky keramiky a skla. Každý zbierkový predmet z viac ako tritisíc kusov hrnčiarskych a sklárskych výrobkov, ale aj krehkého porcelánu tak získal výrazne lepšie miesto uloženia. Prehľadnosť a ľahká manipulácia s muzeáliami je ďalším z bonusov realizovaného predmetu.

 Pôvodný mobiliár Nový regálový systém

Realizáciou projektu s prispením Fondu na podporu umenia i pomocou samotného zriaďovateľa múzea sa darí múzejníkom z hornej Nitry dôsledne zabezpečovať ochranu zbierkových predmetov - špecifickej súčasti kultúrneho dedičstva spoločnosti.

 

Prievidza september 2019

 

-iga-