HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Numizmatický fond má nový šat

V uplynulých mesiacoch Hornonitrianske múzeum v Prievidzi venovalo zvýšený dôraz na zabezpečenie komplexnej ochrany numizmatických zbierok. Výmenou starého mobiliáru za zbrusu nový v podobe dvojradových zásuvkových lístkovníc múzeum naplnilo jeden z cieľov projektu Skvalitnenie ochrany numizmatickej zbierky, a to komfortné riešenie stáleho uloženia numizmatického materiálu v depozitároch múzea okrem dočasného premiestnenia (odborné ošetrenie, vystavenie, výpožička, digitalizácia, krátkodobá prezentácia).

Stará zostava lístkovníc adaptovaných pre numizmatické potreby Demontované lístkovnice Demontované lístkovnice

Samotné mince v dnešných dňoch podstupujú intenzívny proces nového vreckovania - ich domovom sa stávajú špeciálne papierové puzdra s priezorom. Označené prebaly a ich prehľadnejšie uloženie v lístkovniciach eliminujú negatívne vplyvy na numizmatický materiál, chránia pred svetlom i prachom a celkovo zjednodušujú manipuláciu.

Inštalácia nových lístkovníc Obaloviny čakajúce na svoj účel Prebaly s mincami uložené v zásuvke lístkovnice

Ako vyzerajú konkrétne projektové aktivity v praxi, vidno v priloženej fotogalérii. Položky, ktorých zakúpenie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, znamenajú do budúcna naplnenie dokonalejšej ochrany a bezpečnosti numizmatických zbierok.

Proces nového vreckovania Proces nového vreckovania Proces nového vreckovania Numizmatický materiál v špeciálnom samolepiacom puzdre s priezorom

Zakúpenie nových prebalov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia Staré verzus nové