HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ocenenie múzejníkov z hornej Nitry

Ocenenie múzejníkov z hornej Nitry

Z prestížnej celoslovenskej súťaže Fénix Pamiatka roka 2017, ktorú už po trinásty raz vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, si odniesli ocenenie aj dvaja zamestnanci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Záchrancovia Zvonice vo Vyšehradnom z radov múzejníkov - PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka múzea a Peter Lovás, konzervátor - sa pričinili v spolupráci s občianskym združením Vyšehrad o obnovu tejto jedinečnej zrubovej stavby na hornej Nitre a o jej zachovanie v takmer neporušenom stave.

Zvonica vo Vyšehradnom v miestnej časti Nitrianskeho Pravna bola postavená v roku 1803 na pozemku miestneho statkára Adama Polónyiho v dôsledku protipožiarnych nariadení, ktoré sa uplatňovali od čias Márie Terézie. Celodrevená vežovitá stavba štvorcového pôdorysu stojí na kamennej podmurovke vyrovnávajúcej zvažujúci sa terén. Skladá sa z dvoch častí - zvonárne, ktorá tvorí spodnú časť zvonice, a zo vstavanej hranolovej veže so závesom na zvon. Telo zvona zdobí reliéfny medailón s poprsím sv. Jozefa, patróna rodiny. Po obvode koruny zvona je páska tvorená plastickým ornamentom a latinským textom IN HONOR(UM S. JOSEPH...). Z nápisu je zjavné, že zvon bol zhotovený k úcte sv. Jozefa, patróna rodiny a orodovníka za zomierajúcich.

Pri záchrane tejto ojedinelej stavby v Hauerlande bola nevyhnutná výmena zvetraných konštrukčných trámov novými, materiálovo a tvarovo zhodnými. K stabilizácii objektu prispelo aj spevnenie stolice a prekrytie strešných časti novým šindľom.

Zvonica sa stala muzeálnou expozíciou, s inštaláciou nálezov získaných počas jej obnovy.

 

Zdroj: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

3 fotografie