HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ohliadnutie za Prázdninovými stredami

Tohtoročné leto síce ešte neskončilo, mimoriadne horúce školské prázdniny sú však už minulosťou. Väčšina školákov ich iste zhodnotí ako vydarené. Prevažne bezoblačné počasie im predsa poskytlo množstvo príležitostí na zbieranie rôznorodých zážitkov, z ktorých môžu čerpať energiu prinajmenšom do Vianoc. Veríme, že u viacerých z nich tak skoro nevyblednú ani spomienky na hodiny strávené tvorivou činnosťou v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi v rámci už tradičného podujatia Prázdninové stredy v múzeu.

A na čo konkrétne budú môcť spomínať? Napríklad na to, ako nepotrebný kartón využili na zlepenie modelu starobylého kostolíka v Klížskom Hradišti alebo pri stavbe svojského veterného mlyna, ako sa inšpirovali šperkárskym umením veľkomoravských Slovanov, za bohatú úrodu obilia poďakovali originálnou dožinkovou kyticou, podľahli pôvabu drevenej intarzie a napokon z farebného papiera poskladali skákajúcu žabku, lietajúceho žeriava a do učenia pobádajúcu múdru sovu. Hneď v júli si návštevníci spolu s múzejníkmi počas niekoľkých tvorivých dielní pripomenuli aj významné výročia regiónu hornej Nitry - 900 rokov prvej písomnej zmienky o viacerých obciach, vrátane miest Prievidze, Bojníc a Novák, a 630 rokov od udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Prievidzi. Zásluhou týchto tvorivých osláv vznikli listiny opatrené pečaťou na spôsob stredovekých písomností, návrhy pamätných medailónov uhorských panovníkov Kolomana a Márie, ako aj maľovaná podoba spomínanej prvej písomnej zmienky.

Nejeden z návštevníkov tvorivých dielní si okrem dobrého pocitu zo zaujímavo využitého voľného času iste odniesol aj nejaký nový poznatok z bohatej histórie regiónu hornej Nitry či hodnotnú osobnú skúsenosť so zvykmi a zručnosťou predkov. Lektori Prázdninových stried v múzeu ďakujú všetkým účastníkom za prejavený záujem, tým školopovinným prajú veľa úspechov v novom školskom roku a tešia na najbližšie stretnutie pri ďalších podujatiach múzea.

Spracoval: Mgr. Ján Vingárik

Prievidza 3. septembra 2013