HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Otvorenie výstavy Andrej Gürtler životná cesta

Otvorenie výstavy Andrej Gürtler životná cesta

V sobotu 15. augusta 2020 sa slávnostnou vernisážou otvorila výstava Andrej Gürtler životná cesta, predstavujúca výtvarnú tvorbu prievidzského rodáka. Už len staršia generácia si spomína na tohto zástupcu "maliarskej rodiny", ako jeho najbližších príbuzných v meste označovali. Prievidžanom sa Andrej Gürtler (1909 - 1974) predstavil už v mladom veku, keď v roku 1925 navrhol pre športový klub v Prievidzi odznak, ktorý zrealizovala mincovňa v Kremnici. Svoje schopnosti krajanom opäť pripomenul v roku 1931 na Výstave Hornej Nitry s prezentáciou otcovej maliarskej firmy, v ktorej sa vyučil i pôsobil. Získal zlatú medailu, pričom bolo vyzdvihnuté jeho školenie sa na odborných kurzoch propagačnej grafiky, písmomaliarstva, fládrovania, aranžérstva a reklamy v Štátnom ústave pre zveľaďovanie živností v Turčianskom Svätom Martine. O ďalších štúdiách a tvorivých aktivitách autora sa záujemcovia viac dozvedia na výstave v múzeu nielen zo sprievodného textu k výstave, ale aj z fotodokumentácie, názorne prevádzajúcej životnými etapami výtvarníka. Tlačenými materiálmi je zastúpená aj autorova reštaurátorská činnosť, jedna z kategórií jeho výtvarného zamerania, ktorá nemôže byť prezentovaná v origináloch. Reprezentačný výber ostatných druhov tvorby z každej oblasti výtvarnej činnosti Andreja Gürtlera, ako voľná maľba, kresba, grafika a realizácie úžitkového dizajnu, predstavujú prevažne pôvodiny diel. Nosným objektom výstavy je kolekcia voľnej tvorby, zahŕňajúca akvarely, oleje, grafiky i kresby, rozdelená do tematických skupín na veduty a objekty z hornej Nitry, veduty a pohľady z Bratislavy, krajinomaľbu, zátišia, portréty, autoportréty, figurálne štúdie a akty. Práce sú realizované rôznymi technikami maľby (olejomaľba, tempera, akvarel), kresby (ceruza, uhlík, pero, tuš) i grafiky (drevorez, linoryt), vždy so zachovaním realistickej formy, ktorou je ovplyvnený aj pomerne ostrý výtvarný rukopis. Zatiaľ čo v maľbách celý povrch obrazu vypĺňajú prelínajúce sa farebné plochy, budujúce odraz konkrétnej skutočnosti, kresby sú neraz postavené na kontrastnom prepojení vyobrazenia detailov, pričom hlavné obvodové kontúry zanikajú v dynamických líniách. V grafikách, orientovaných prevažne na zachytenie architektonických objektov, je spôsob spracovania podmienený použitým podkladovým materiálom na rytie, hlavne drevu a linoleu. Realizácie dizajnérskych prác sú na výstave doložené ukážkami plagátovej tvorby, návrhovej prvotiny - odznaku, obálkami na publikáciu, hlavičkovými papiermi, maturitným tablom, grafickými reklamami v tlači i vývesnými smaltovými štítmi. Diela pochádzajú zo zbierok múzea, ktoré ich dostalo do daru v roku 2019, a ďalšie sú zapožičané zo Slovenského centra dizajnu a od súkromných vlastníkov, hlavne rodinných príslušníkov.

Kurátorskú taktovku nad výstavou prebral výtvarníkov syn Ing. arch. Andrej Gürtler, ktorý je aj autorom knihy venovanej osobnému a pracovnému životu svojho otca, s rovnomenným názvom ako výstava Andrej Gürtler životná cesta. Publikácia sa do života uviedla počas vernisáže. Pre záujemcov o hlbšie oboznámenie sa s výtvarníkovým životom je v priebehu výstavy v múzeu k dostaniu životopisná monografia.

Na prezentačnom podujatí sú vítaní všetci záujemcovia o umenie i o kultúru regiónu, či si na autora diel spomínajú alebo sa s jeho dielom chcú oboznámiť. Výstava potrvá do 11. septembra 2020.

 

Spracovala: Mgr. Jaroslava Kupčoková, odborná pracovníčka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Fotogaléria

20 fotografií