HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Pomocníci v domácnosti (súťaž)

Súťaženie s výstavou Pomocníci v domácnosti

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako súčasť osláv Medzinárodného dňa múzeí 12. mája 2022 otvorilo výstavu Pomocníci v domácnosti. Už od roku 2014 sa zvyčajne k výstavám, otváraným k sviatku múzeí, viaže letná súťaž, ktorú múzeum pripravuje pre čitateľov týždenníka MY Regionálne noviny (MY nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región Prievidza, Handlová, Nováky, Bojnice). Ani tento rok to nebude inak a týždenne budú vychádzať články, venované téme mechanizmov či elektrospotrebičov, používaných pri prácach v domácnosti a ich neelektrických predchodcov.

Súťaž začína prvým júlovým číslom týždenníka MY Regionálne noviny a prebehne v deviatich kolách. Príspevky a úlohy budú uverejňované aj na webových stránkach múzea (Súťaž) a na informačnom portáli MY Horná Nitra. Zúčastniť sa môže každý záujemca, podmienkou je správna odpoveď na otázku, doručená písomnou cestou s kupónom príslušného kola do desiatich dní na adresu redakcie. Tieto budú zaradené do zlosovania a z každého kola vylosovaný výherca získa zaujímavé ceny. Mená výhercov sa uverejnia dve čísla po kole s otázkou. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi bude súťaž o čosi ťažšia, pretože odpoveď na súťažnú otázku nenájdete v článku, budete si po ňu musieť prísť do múzea. Veríme, že pri poznávaní histórie pokroku domácich prác na výstave, oceníte ponúknutú formu súťaže.

Posledné augustové číslo periodika MY Regionálne noviny prinesie záverečný článok so súťažnou otázkou. Výhercovia jednotlivých kôl súťaže, vylosovaní a uverejnení na stránkach týždenníka, si svoje výhry budú môcť vyzdvihnúť v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

 

Spracovala: Mgr. Jaroslava Kupčoková