HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Posiedky nad remeslom

Posiedky nad remeslom

Spolupráca K-2000, združenia na podporu kultúry hornej Nitry, združenia Ars Pro Femina a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske inšpirácie pokračuje v mesiacoch september - október 2020 vzdelávacím cyklom Posiedky nad remeslom, venovaným tradičným textilným technikám šitej čipky a sieťovania. Úvodná prednáška k cyklu s týmto zameraním sa uskutoční štvrtok 10. septembra 2020 o 15.00 h v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Pokračovať bude praktickými tvorivými dielňami v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt, Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi vždy vo štvrtok od 15.00 do 18.00 h v termínoch:

17. september 2020
24. september 2020
1. október 2020
8. október 2020
15. október 2020
22. október 2020
.

 

Účastnícky poplatok: 10 € pre členov združení K-2000 a ARS PRO FEMINA, 20 € pre ostatných záujemcov, možno uhradiť na prvom stretnutí - 10. septembra 2020 v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. V poplatku sú zahrnuté náklady na pomôcky a materiál.

 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 


Leták


Fotogaléria

8 fotografií